Handelsbetingelser

Firmaoplysninger

Handahl Design 

Overskovvej 16

8963 Auning

Tlf. 51227852 eller mail: Anne@langdahl.dk

Cvr. Nr. 26417724

 

Når du handler i vores online shop, gælder følgende vilkår og betingelser.

 

Priser
Vore priser er angivet ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, pris og produktændringer.

 

Betaling

Der fremsendes elektronisk faktura til det offentlige. Øvrige får tilsendt alm faktura. Vores betalingsbetingelse er 10 dage netto. Overskrides dette, beregnes renten efter renteloven.

 

Levering

Leveringstiden er normalt 4 uger. Møbler leveres samlet.

Møbler købt i vores internetbutik med levering i Danmark pålægges fragt efter nedenstående standard satser.
Møbler med levering i Danmark: 500kr. ekskl. moms.

Der pålægges ekstra gebyr på levering af møbler til ikke brofaste øer, efter aftale.

 

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fuld returret på ubrugte varer i originalemballage, dog ikke på specialfremstillede varer.

Ved brug af fortrydelsesretten, skal varen tilsendes os, for kundens regning.

 

Transportskader
Kontrollér altid at emballagen er hel og uåbnet samt at antallet af kolli stemmer overens med angivelsen på fragtsedlen. Alle afvigelser skal noteres på fragtmandens fragtseddel og derefter anmeldes til transportfirmaet. Tlf. nr. fremgår af fragtbrevet. Eventuelle skader der opdages efter modtagelsen, anmeldes omgående til transportfirmaet. Ved senere anmeldelse tager transportfirmaet ikke imod skadesanmeldelsen og du står selv for omkostningerne.

 

Force Majeure

Handahl Design er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse a forpligtigelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som forve majeure anses forhold, der er uden for virksomhedens kontrol og som Handahl Design kke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder og pandemi/epidemi.

 

Garanti

Alle varer er omfattet af almindelig produktgaranti.

 

Personoplysninger

Når din bestilling er ekspederet, slettes den på nettet og eksisterer herefter kun som bogholderipostering i vort regnskab i de 5 år loven kræver. Vi kan garantere, at vi aldrig sælger eller på anden måde videregiver dine personoplysninger til 3.part.

Shopsystemet anvender cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen.

Under et køb udbeder vi os nødvendige leverings- og kontaktinformationer, udelukkende til behandling af ordren. 

Såfremt du ønsker oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan du kontakte Handahl Design , Overskovvej 16, 8963 Auning, kontakt person Anne Langdahl

Handahl Design  er dataansvarlig og tager din databeskyttelse alvorligt. Vi har opdateret vores privatlivspolitik, samt gennemgået omfattende interne rutiner så vi sikrer, at de oplysninger du har givet til os, bliver behandlet efter lovgivningen. Desuden opdaterer vi løbende persondata- og cookiepolitik for at overholde gældende love og regulativer for behandling af personoplysninger, anvendelse af oplysninger på internetbaserede løsninger, samt hvis der sker ændringer i brugen af cookies. 

Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, se vejledning på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Her kan du også læse mere om persondataloven og persondataforordningen.

 

Sikkerhedspolitik

Hos Handahl Design  er vi indforstået med/ og udøver almindelig tavshedspligt overfor såvel firma- som personoplysninger, og alle informationer vi modtager og er i besiddelse af, vil være omfattet af disse regler.
Billeder brugt i kataloger samt brochurer er enten fra vore leverandører, som har samtykkeerklæringer på disse, eller det er egne billeder, som vi har samtykkeerklæringer på.

 

Gældende ret og værneting

Gældende ret:

Parternes samhandel er i alle henseende underlagt dansk ret.

 

Værneting:

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med partnernes samhandel, skal afgøres ved dansk domstol